Insty­tut Sztuki Wyspa
5 paź­dzier­nika (sobota) /​  godz. 17:00

Aneta Szy­łak (IS Wyspa); Jacek Frie­drich (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); prof. Jacek Domi­ni­czak (ASP Gdańsk); prof. Lucyna Nyka (Poli­tech­nika Gdań­ska), Lidia Makow­ska (Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tura Miej­ska) — czas trwa­nia 2,5 godz.