Bywalcy ulicy Elek­try­ków zoba­czą w sobotę i nie­dzielę prace nad i gotową insta­la­cję Arne Hen­driksa powstałą w ramach warsz­ta­tów „Kuch­nia Tsu­nami”. Arty­sty nie będzie z nami za tydzień na wer­ni­sażu, dla­tego zapra­szamy do obej­rze­nia insta­la­cji i pozna­nia arty­sty w ten week­end. Osoby zain­te­re­so­wane pomocą w kon­stru­owa­niu insta­la­cji zapra­szamy do nas w dowol­nym momen­cie przez cały dzień w sobotę i w niedzielę.

Arne Hendriks, fot. Małgorzata Misha Szura-Piwnik

Warsztaty z Arne Hendriksem, fot. Małgorzata Misha Szura-Piwnik

fot. Mał­go­rzata Misha Szura-​​Piwnik