ania_witkowska_kiss_wlasciwa_proporcja

Anna Wit­kow­ska, Poca­łu­nek, wideo, 2008

Praca bez­po­śred­nio nawią­zuje do eks­pe­ry­men­tal­nego filmu Andy War­hola z 1963 roku o tym samym tytule – Kiss.

Moje wideo to gest pełen miło­ści wobec uko­cha­nej osoby. Jest on istot­niej­szy niż wszystko wokół. Nie traćmy czasu, lepiej chodźmy się całować.

A. Wit­kow­ska