Sylvie Réno - mieszka i pra­cuje w Mar­sy­lii. Two­rzy pro­jekty arty­styczne w wielu mia­stach m. in. w Nowym Jorku, Ber­li­nie, Van­co­uver, Hawa­nie, Peki­nie oraz w San­tiago del Chile, Koszy­cach, Wied­niu i Rotterdamie.