Arti­stic Direc­tor: Aneta Szyłak

Gene­ral pro­du­cer: Mak­sy­mi­lian Bochenek

Tech­ni­cal pro­du­cer: Nata­lia Wiśniewska

Pro­ject office: Hanna Gryka

www & social media: Kaja Długosz

Edi­tor: Roma Piotrowska

Trans­la­tion: Agata Hamil­ton, Bar­tosz Łunie­wicz, Jud­son Hamilton

PR: Agnieszka Ziółkowska

Exhi­bi­tion mode­ra­tors: Piotr Wajda, Mar­tyna Błasz­czyk, Daria Sycz, Joanna Dubiel­ska, Alek­san­dra Kuczyńska

Orga­ni­za­tio­nal sup­port: Dorota Kucharczyk

Edu­ca­tion: Nata­lia Kora­lew­ska, Kata­rzyna Sob­czak, Nata­lia Wiśniew­ska, Arne Hen­driks, Robert Sęk

Volun­te­ers: Nata­lia Kora­lew­ska, Kata­rzyna Sob­czak, Nata­lia Jaż­dżew­ska, Maja Bień­kow­ska, Michał Poznański

Car­pen­try and instal­la­tion: Tomasz Daniluk

Light: Bar­tosz Chybowski

Mul­ti­me­dia: Eido­tech Polska

Visual iden­tity: Tomasz Bersz i Marian Misiak www​.bersz​mi​siak​.com

Gra­phic design and type­set­ting: Julia Porań­ska  BoTak Studio

Spe­cial thanks: Zbi­gniew Jan­kow­ski, Gra­żyna Opa­now­ska, Mał­go­rzata Posadzka, Janusz Soszka, Mał­go­rzata Taraszkiewicz-​​Zwolicka, Michał Cha­zbi­je­wicz, Maciej Nowik.

zespół